เวชศาสตร์การชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพได้โดย Stem Cell

การชลอวัยด้วย stem cell

 

เวชศาสตร์การชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

*Diabetes : โรคเบาหวาน

*Heart Disease : โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะการเกิดโรคหัวใจที่สำคัญ คือ การเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจวาย การเกิดอาการหัวใจล้ม (Heart attack) ซึ่งมักเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน/ (Stroke) เพราะโรคหัวใจจะเป็นสาเหตุให้สมองขาดเลือดหล่อเลี้ยง

*Fartility : ภาวะเจริญพันธุ์

*Kidney : คือ ไตมีหน้าที่กรองของเสียที่อยู่ในเลือดและขับถ่ายออก นอกร่างกายทางน้ำปัสสาวะ, ปรับ ปริมาณของน้ำใน ร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อย เกินไป

*Liver : คือโรคตับ (Liver disease) คือ โรคที่เกิดจากตับทำงานผิดปกติ ด้อยประสิทธิภาพลง ทั้งนี้ตับเป็นอวัยวะสำคัญอวัยวะหนึ่งต่อการดำรงชีวิต มีหน้าที่หลายประการ สร้างฮอร์โมนช่วยสร้างเกล็ดเลือดของไขกระดูก

– cell Enriched Fat Transfer : การปลูกถ่ายฉีดไขมันตัวเองด้วยสเต็มเซลล์

– Facial Stem Cells : คืนความอ่อนเยาว์และยกกระชับผิวหน้าด้วยสเต็มเซลล์

– Erectile DysFunction : โรคองคชาติไม่แข็งตัว หรือไม่แข็งตัวจนเสร็จกิจทางเพศ

– Menopause : สตรีวัยทอง (วัยหมดประจำเดือน)

*Neurological Treatments : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

– Autism : พัฒนาการทางสมองผิดปกติ

– Alzheimer’s Disease : โรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์

– Amyotrophic Lateral Sclerosis : โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

– Ataxia : การเดินอ่อนเพลีย การเดินเซ

– Cerebral Palsy : สมองพิการ

– Multiple Sclerosis : การอักเสบจากปลอกประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง

– Facial Pasy : โรคปากเบี้ยว

– Parkinson’s : โรคพลากินสัน

– Spinal Cord Injury : บาดเจ็บไขสันหลังอักเสบ

– Strokc : โรคหลอดเลือดสมอง

*Vision & Hearing : วิสัยทัศน์และการได้ยิน

– Macular Degeneration : โรคความเสื่อมจอตา จุดภาพชัดที่จอตาเสื่อม เป็นโรคที่เกิดกับบริเวณจุดรับภาพของจอตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นของจอภาพส่วนกลาง

– Option Nerve Atrophy : อาการเส้นประสาทตาฝ่อ

– Tinnitus Treatment : การรักษาหูอื้อ

*Orthopaedics : เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก

– Chronic Fatigue : อาการเหนื่อยล้าเรือรัง

– Choronic Back Pain : อาการปวดหลังเรื้อรัง

– Osteoarthritis : โรคข้อเข่าเสื่อม

*Immune Disorders : โรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง