โรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease)

โรคอัลไซเมอร์

โรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s Disease)

โรคชนิดนี้มองดูผิวเผินอาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรนัก แต่แท้จริงแล้วเป็นภัยเงียบที่น่ากลัว ความจำของเราที่หลงๆลืมๆ อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แต่สำหรับโรคนี้นั้นมันยิ่งกว่าการหลงลืมทั่วไป

อาการหลงๆลืมๆหลายท่านอาจจะขึ้นว่าจะเกิดขึ้นกับคนวัยชราเท่านั้น แต่ความจริงแล้วนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอาการที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมนั้นเอง

เรามาทำความเข้าใจกับอาการภาวะสมองเสื่อมกันก่อนดีกว่า

ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากอาการผิดปกติของการทำงานสมอง ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับผู้สูงอายุโดยจะมีอาการความจำค่อยๆแย่ลง จนถึงจำอะไรไม่ได้ในระยะยาว ขั้นเลวร้ายที่สุดอาจจะลืมสิ่งที่เคยทำเป็นมาแล้วจนหมด ไม่ว่าทักษะนั้นๆจะชำนาญมากแค่ไหนก็ตาม และทำให้เป็นปัญหาสำหรับการดำรงชีวิต จนทำให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ในที่สุด

สาเหตุของโรคสมองเสื่อม มีหลายปัจจัยอันได้แก่ เลือกออกในสมอง หรือ เนื้องอกในสมองทับเส้นประสาท, ขาดสารอาหารวิตามิน B12, โรคไทรอยด์, อาจจะใช้ยาบางชนิดเกิดขนาดเป็นเวลานาน อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือการเสื่อมของสมองโดยธรรมชาติ ทำให้โรคชนิดนี้จะพบมากในผู้สูงวัย นอกจากบางกรณีที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ทำให้เป็นโรตนี้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

การตรวจโรคอัลไซเมอร์

ภาวะสมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ การรักษาโรคนี้จึงต้องทำอย่างละเอียดที่สุดโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางเท่านั้น เมื่อแพทย์ได้รับทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้ว จะได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องที่สุด