โรคเบาหวาน ที่ต้องรู้

 

โรคเบาหวาน “Diabetes Mellitus”

โรคเบาหวาน หรือทางการแพทย์เรียกว่า Diabetes Mellitus เป็นอาการทางรางกายภายฝนเลือดมีน้ำตาลในปริมาณที่สูงกว่าปกติ เพราะขาดสารฮอร์โมนอินซูลินหรือไม่อาจจะต่อต้านสารชนิดนี้ ทำให้เกิดร่างกายของเราดูดซับน้ำตาลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานผิดปกติ เป็นสาเหตุให้ร่างกายของเราสะสมน้ำตาลในเส้นเลือดเกินความจำเป็น ถ้าไม่ยอมรักษาหรือปล่อยผ่านอาการนี้ อวัยวะภายในของเราจะเสียหายและเสื่อมสภาพลง เป็นบ่อเกิดโรคของการนำโรคภัยต่างๆมาสู่ตัวเราได้นั้นเอง

International Diabetes Federation คือหน่วยงานสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ มีหน้าที่เก็บสถิติผู้ป่วยเบาหวานจากทุกมุมโลก และวิเคราะห์วิจัยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้ เนื่องจากปัจจุบันคนป่วยเป็นเบาหวานทั้งโลกอยู่ที่ 427 ล้านคน ในอนาคตน่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้สูงถึง 715 ล้านคนในปี 2580 แต่ในประเทศมีการวิจัยออกมาแล้วว่า ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเริ่มมีอายุน้อยลงไปทุกทีๆ ไม่ได้เป็นโรคคนสูงวัยอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ ที่น่ากลัวที่สุดคือจากประชากรทั่วทั้งประเทศ พบว่ามีผู้ผ่วยด้วยโรคนี้สูงถึง 8.5 % หรือคิดง่ายๆก็คือ 100 คนจะเจอ ผู้ป่วย 8.5 คน มันไม่ใช้เรื่องนี้จะมองข้ามได้อีกแล้ว ด้วยสาเหตุเรานี้สหพันธ์เบาหวานนานาชาติจึงพลักดันให้วันที่ 14 พฤศจิกายนเป็นเบาหวานโลกนั้นเอง

อาการของโรคเบาหวาน

อาการระยะแรกของโรคนี้นั้นจะไม่ส่งสัญญานผิดปกติในร่างกายใดๆออกมาเลย ส่วนใหญ่แล้วจะรู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนไปแล้ว แต่ยังมีจุดสังเกตได้ง่ายๆก็คือผู้ป่วยเบาหวานมักจะมีอาการเหล่านี้ บาดแผลหายยาก น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ มีอาการชา กระหายน้ำมาก รู้สึกเหนื่อยง่าย สายตาพร่ามัว ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ เห็นภาพไม่ชัด เป็นต้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน

จุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานนั้นมีหลายสาเหตุมาก แต่ที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ 4 ประเภทนี้

เบาหวานประเภทที่ 1 เกิดจากตับอ่อนทำงานผิดปกติไม่สามารถผลิตสารฮอร์โมนอินซูลินได้
เบาหวานประเภทที่ 2 ตับอ่อนผลิตสารฮอร์โมนอินซูลินไม่พียงพอต่อร่างกายเอาไปใช้งาน
เบาหวานประเภทที่ 3 เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สาเหตุก็คือร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง
เบาหวานประเภทที่ 4 เบาหวานจากกรรมพันธุ์ คือ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ เราเป็น โอกาสที่เราจะเป็นก็จะมีเปอร์เซ็นที่สูงตามไปด้วย