โรคเบาหวาน ที่ต้องรู้

 

โรคเบาหวาน “Diabetes Mellitus”

โรคเบาหวาน หรือทางการแพทย์เรียกว่า Diabetes Mellitus เป็นอาการทางรางกายภายฝนเลือดมีน้ำตาลในปริมาณที่สูงกว่าปกติ เพราะขาดสารฮอร์โมนอินซูลินหรือไม่อาจจะต่อต้านสารชนิดนี้ Continue reading